The Company Oppsummering

Obligatorisk litteratur Bedriften HIS 3410
Micklethwait, John and Adrian Wooldridge. 2005. The company : a short history of a revolutionary idea.

Micklethwait & Wooldridge: Introduction (før 1500)
 • The Company Act of 1862 – aksjeselskap med begrenset ansvar
 • Robert Lowe – kjempet for å få opphevet forbudet fra 1720
 • Adam Smith var motstander av aksjeselskapet – mente at man ikke kan stole på bedriftsledere som ikke er eiere (principal-agent)
 • Aksjeselskapet: Kunstig person med juridiske rettigheter, omsettelige aksjer, begrenset ansvar og evig liv
 • Aksjeselskapet øker mengden av tilgjengelig kapital, sprer risikoen og effektiviserer lederskap av store organisasjoner
 • Ronald Coase 1937 ”The Nature of the Firm” – transaksjoner
 • Alfred Chandler: Den synlig hånd (Smith: Usynlige hånd)

 

Micklethwait & Wooldridge: Kap 1
 • Mesopotamia (3000 f.kr) mellom Eufrat og Tigris (Irak), Assyria (2000 f.kr) Nord-Irak og fønikerne (Libanon/Levanten) og athenerne (Hellas)
 • Venturekapital: egenkapital (aksjekapital og ansvarlige lån) til prosjekter med høy risiko
 • Det kinesiske Ming-dynastiet (1403-1424) var store sjøfarere
 • De italienske bystatene Venezia og Firenze – Medici
 • Compagnia – bryte brød, dobbelt bokholderi
 • Rosekrigene i England – kamp om den engelske tronen (1455-1485)
 • Merkantilismen: Laug (mester og sven) og selskapsprivilegier
 • Ludditter – maskinknusere, motstandere av teknologiske fremskritt
 • Røros kobberverk fikk omfattende privilegier (1647), viktigste var cirkumferensretten: Innenfor en sirkel med radius 4 mil (45,2 km) hadde verket fortrinnsrett til å utnytte mineraler, skog og vassdrag i driftssammenheng.

 

Micklethwait & Wooldridge: Kap 2 (1520-1750)
 • Columbus (Amerika 1492), Vasco da Gama (India 1497) og Magellan (verdensomseling 1520)
 • Muscovy Company (1555), Vereenigde – Oost – Indische Compagnie – krydderhandel (1602),
 • The East India Company (1599-1874) – kolonialiserte India
 • Tulipankrakket i Nederland i 1637
 • Mississippi Company (Frankrike) – sentralbanken – John Law – 1715-1720
 • South Sea Company (England) – South Sea Bubble – John Blunt – 1711-1720
 • Dette var spekulative opplegg som lignet pyramidespill
 • De praktiserte rå imperialisme og slavehandel
 • Aksjeselskapene skaffet risikokapital og informasjon i nettverk
Micklethwait & Wooldridge: Kap 3 (1750-1862)
 • Kanaler (1758-1803) – 165 kanaler bygd i England
 • Britisk slavehandel – offisielt åpnet i 1750 – 400.000 slaver på et tiår
 • Kullgruvedrift – 15 mill tonn i 1800 (5 x mer enn kontinental-Europa)
 • John Jacob Astor (1763 –1848) – pels, opium og eiendom
 • Stephen Girard (1750 –1831) – bankmann og velgjører
 • Den amerikanske regjeringen delte også ut monopol-privilegier i starten
 • Fra 1819 ble aksjeselskap gradvis innført i USA, Frankrike i 1807 og Sverige i 1848
 • England fjernet Kornloven 1842-46 og Navigasjonsakten i 1849
 • Jernbane Liverpool-Manchester i 1830 (Stephenson’s Rocket)
 • Robert Lowe – kjempet fram aksjeselskapet med begrenset ansvar i England – 1862
 • Det ble også lettere å etablere aksjeselskaper i Frankrike og Tyskland
Micklethwait & Wooldridge: Kap 4 (1862-1913)
 • Sears-katalogen (1887) – pensjonskasse for de ansatte
 • Jernbaneutbygging i USA (1850-1910) – Spekulasjonsboble sprakk 1873
 • 1851 – USA med ledig plass på verdensutstilling
 • 1913 – USA har 36% av verdens industriproduksjon (GBR 14% og GER 16%)
 • Store selskap, forurensing, antitrustlover, fagforeninger, og eiere ≠ ledere
 • Røverbaroner – påfallende forbruk
  • –  Cornelius Vanderbilt og J. P. Morgan – fusjonerte jernbaneselskapene
  • –  Andrew Carnegie – stålverkene
  • –  Rockefeller – Standard Oil Trust (kartell) knust av Ida Tarbell (1902-11)
 • Damp erstattes av elektrisitet i fabrikkene – påvirket arkitektur og organisering
 • Taylorisme (stoppeklokke) og Henry Ford (T-Ford fra 12 t – 11⁄2 t)
 • Storselskapene var aktive i politisk og filantropi – økte levestandarden

 

Micklethwait & Wooldridge: Kap 5 (1850-1950)

Storbritannia, Tyskland og Japan

 • England foretrakk familieeide selskap og mistrodde industrikapitalismen
 • Britene forsømte utdanning innen teknologi og ledelse
 • Britiske forretningsmenn forble ufaglærte
 • Tyskland ble samlet i 1871
 • Satset på samarbeid og karteller i stedet for konkurranse
 • Frierich List – oppfostringstoll
 • Økonomisk nedgangstider 1873-1893 fremskyndet samarbeid
 • De tyske bankene lånefinansierte industriutviklingen
 • Bismarck tvang bedriftene til å opprette sykekasser og pensjonsordninger
 • Tyskerne satset på utdanning og bedriftsledere hadde sosial status
 • Japan ble åpnet av keiseren i 1868 etter 250 år med samurai-føydalisme
 • Zaitbatsu – konglomerat som lignet mye på den tyske organiseringen (karteller)
 • Satset på tekstilproduksjon og elektrisitet

 

Micklethwait & Wooldridge: Kap 6 (1913-1975)
 • Ledelseskapitalismens triumf: mange småaksjonærer → ledermakt
 • Alfred Sloan i General Motors utviklet multidivisjonsselskapet med autonome (selvstendige) divisjoner
 • Sentralstyrt strategi og direksjonshovedkvarter i skyskrapere
 • Henry Ford likte ikke den nye tid med organisasjonskart
 • ”The Company Man” – kontorrotte i tredemøllen?
 • Bedriftslederne ville reinvestere og balansere interessentene
 • De store selskapene utviklet seg til konglomerater (alt mulig)
 • Amerikansk lederstil ble idealet i Europa (McKinsey)
 • Etterkrigstiden ble preget av samarbeidskapitalismen

 

Micklethwait & Wooldridge: Kap 7 (1975-2002)
 • Sears skyskraper i Chicago – too much too late
 • Tiden for Big business og stor sentraladministrasjon var over
 • Privatisering, oppsigelser og økte lederlønninger
 • Korrupt privatisering i Russland under Jeltsin
 • Kina slipper til markedskreftene
 • USA privatiserte luftfart, jernbane og telecom
 • Bedriftsraid hvor pensjonsfond slo sine interesser sammen
 • Slank produksjon, kvalitetssirkler og Deming-sirkelen
 • Aksjonæraktivisme – eieren gjenvinner makten
 • Greed is good – filmen om tidsånden på åttitallet
 • Silicon Valley – garasjeoppstart et eksempel på klyngeteori
 • Enron-skandalen –
 • De store selskapene registrerte seg i Delaware for å slippe skatt
 • To skoler – «bad apples» (Bush) or «rotten roots» (Bakan)

 

 

Micklethwait & Wooldridge: Kap 8 (1850-2002)

Multinasjonale selskaper

 • Fra italienske banker til koloniselskaper (East India Company)
 • Fra gruver og jernbane til forbruksartikler
 • Proteksjonisme i USA og Tyskland fra 1883 og 1887
 • De engelske selskapene var dårlig ledet – gentlemen
 • Kong Leopold i Belgia drev et privat regime i Kongo
 • Meste av utenlandsinvesteringene gikk til industrialiserte land
 • USA begynte å investere utenlands og ble største på 1950-tallet
 • Proteksjonisme i mellomkrigstiden avløst av GATT i 1947
 • 1960-tallet var storhetstiden for de amerikanske selskapene
 • 65 000 multinasjonale selskaper i 2001
 • De multinasjonale har hevet velstanden, men ikke blitt elsket

 

 

Bedriften sammendrag

Tilbake til emner