OLI-modellen John Dunning

OLI står for eierskap, lokalisering og internalisering (ownership, location and internalizing). OLI-rammevekter henviser til de tre fordelene et multinasjonal selskap kan ha i handelen over landegrenser.
Rammevektet har også blitt kalt det eklektiske paradigmet ettersom det har hentet forskjellige aspekter fra tidligere teorier uten å ha blitt en egen fullstendig teori. Resultatet er en hypotese som sier at selskap vil opprette utenlandsbasert produksjon om de har tre selskapsfordeler:

Eierskapsfortrinn
Eierskapsfordeler betyr at selskapet har eksklusiv kontroll over et produkt, en teknologi, organiseringsevne eller kunnskap som gir det en fordel overfor sine konkurrenter.

  • Forklarer hvem
  • Nødvendig for å konkurrere med lokale bedrifter
  • Eks; kompetanse, omdømme, ledelsesevner og ressurser, tilgang til kapital eller skala økonomi

 

Lokaliseringsfortrinn
Lokaliseriseringsfordeler betyr at det er en interaksjon mellom produksjonsanleggene og deres lokalisering slik at selskapet plasserer sine produksjonsanlegg i land som har egenskaper som gjør det fordelaktig for selskapet å produsere der.

  • Forklarer hvor
  • Eks; ressurser, faktor kost (Kina), kunnskap, kompetanse, markeder eller strategiske forhold

 

Internaliseringsfortrinn
Internaliseringsfordeler betyr at selskapet finner det fordelaktig å unngå markedet i sine utenlandsaktiviteter og velger å drive utenlandsproduksjon ved å bruke selskapets egne produksjonsanlegg.

  • Forklarer hvorfor FDI
  • Bedriftene internaliserer markedstransaksjoner for å redusere transaksjonskostnader
  • Reduserer kostnader ved å produsere selv

 

Disse tre fordelene spiller på hverandre og en sammenkobling av alle tre gir et grunnlag for hvorfor multinasjonale selskaper oppstår.