Innovasjonssystemer og klynger

  • Innovasjonssystem
    Et regionalt eller nasjonalt system av bedrifter og institusjonelle aktører som skaper læring, innovasjon og spredning av kunnskap.
  • Klynger
    Geografisk konsentrasjon av bedrifter i samme verdikjede hvor det er samarbeid, konkurranse og kunnskapsflyt.

 

Innovasjon foregår ikke bare internt, men i samspill med kunder, leverandører, andre bedrifter, og myndigheter. Bedrifter har med andre ord fordel av å samarbeide sammen. Den amerikanske økonomen Michael Porter ser på dannelsen av næringsklynger(clusters) som viktig for innovasjon. Klynger innebærer at en rekke bedrifter innenfor et bestemt område samhandler på ulike måter, på denne måten skapes det synergi effekter. (skape noe bedre sammen)

Silicon Valley i USA er et eksempel på et innovasjonssystem. Bedriftene samarbeider seg imellom og har sterk tilknytning til forskningsinstituttene i nærområdet. Miljøene er en form for nettverksrelasjoner, og i betydelig grad er det snakk om relasjoner som utveksler informasjon.

På grunn av slike innovasjonssystemer, har det blitt forøkt å skape nye slike miljøer. Staten prøver å satse på FoU, og man satser på næringsparker rundt omkring. (F.eks. Forus, Sørlandsparken)