Bedriften sammendrag

Sammendrag bedriften

Under emner finner du sammendrag av pensum for faget Bedriften HIS 3410. Store deler av sammendraget er gjort tilgjengelig for alle, mens noe av pensum bare er tilgjengelig dersom du har betalt. På denne måten vet du hva du betaler for, siden hele sammendraget er skrevet i samme stil.

Sammendraget er skrevet av tidligere studenter på BI, vi håper du får god nytte av det!

 

sammendrag bedriften

Bedriften


Bestill

 

Sammendraget er basert på pensum og delt opp etter kompetansemål. Notatene gir en grundig gjennomgang av samtlige deler av pensum hvor primærkilden av stuffet er hentet fra notater i timene og artikkelsamlingen. 

Skrevet av studenter høsten 2016.

 

Vi har valgt å dele inn pensum på følgende måte:

Del 1 – Innledning og aksjeselskapet
Del 2 – Bedriften og de tre industrielle revolusjonene
Del 3 – Egeninteressens problem
Del 4 – Bedriftens samfunnsansvar
Del 5 – Etikk og moral
Del 6 – Lederskap
Del 7 – Eierskap
Del 8 – Multinasjonale selskaper og globalisering
Del 9 – Innovasjon og entreprenørskap
Del 10 – Innovasjon og samfunn
Del 11 – Staten og bedrift

 

 

 

Andre nyttige lenker:

Bedriften podcast

The Company: A Short History of a Revolutionary Idea